Nonsmooth analysis and control theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387983368 (hardcover : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 515/.64

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 1998,

Mô tả vật lý: xii, 276 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122046

Control theory.; Nonsmooth optimization.;

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn