Elementary methods in number theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 512/.7

Thông tin xuất bản: New York :Springer, 2000.,

Mô tả vật lý: xviii, 513 p. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122052

Number theory.-

DÃY KỆ
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH