CCSP self-study
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587201534

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: kd :Cisco, 2006,

Mô tả vật lý: 660 tr. ;

Ngôn ngữ:


Computer networks -- Security measures ; Examinations ; Study guides.; Computer security -- Examinations ; Study guides.; Electronic data processing personnel -- Certification.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH