CCSP self-study
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  1587201534

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: kd :Cisco, 2006,

Mô tả vật lý: 660 tr. ;

Ngôn ngữ:

ID: 12210
1. Computer networks
  - Security measures ; Examinations ; Study guides.; Computer security
  - Examinations ; Study guides.; Electronic data processing personnel
  - Certification.1. Computer networks
  - Security measures
2. Examinations
3. Study guides.
4. Computer security
  - Examinations
5. Study guides.
6. Electronic data processing personnel
  - Certification.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH