Modular functions and Dirichlet series in number theory

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tom M, Apostol, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  0387971270

Ký hiệu phân loại: 512.7

Thông tin xuất bản: New York :Springer-Verlag, 1990, 2nd ed.

Mô tả vật lý: x, 204 p. : , ill. ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122157

Dirichlet series.-- Elliptic functions.-- Modular functions.-- Number theory.-

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn