Tổ chức thi công
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 690.0684 Buildings

Thông tin xuất bản: TP.HCM :HUTECH 2018,

Mô tả vật lý: 150tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:


Công trình xây dựng -- Thi công; Xây dựng -- Tổ chức thi công

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
30C
Sai Gon Campus
10I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 690.068


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH