Personal web usage in the workplace : a guide to effective human resources management
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  1591401488


Thông tin xuất bản: Hershey, PA :Information Science Pub., 2004.,

Mô tả vật lý: xiii, 273 p. : , ill. ; , 26 cm.

Ngôn ngữ:

ID: 12216
Personal Internet use in the workplace.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH