Strategic knowledge management technology

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Petter Gottschalk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591403367

Ký hiệu phân loại: 658.4038 Executive management

Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Pub., 2005

Mô tả vật lý: 293 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12217


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH