Kinh doanh quốc tế 2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 337

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2018,

Mô tả vật lý: 120tr. ; , 25cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122357

;

DÃY KỆ
08C
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
3E
*Ký hiệu xếp giá:  337.000
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn