Văn bản pháp luật về dân sự hôn nhân gia đình và tố tụng dân sự
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 346.0163 Private law

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Chính Trị Quốc Gia, 1998, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 633 tr. ; , 25 cm

Ngôn ngữ:

ID: 1224
1. Dân sư
     hôn nhân gia đình
     tố tụng dân sự
  - Văn bản pháp luật; Pháp luật Việt Nam
  - Văn bản1. Dân sư
     hôn nhân gia đình
     tố tụng dân sự
  - Văn bản pháp luật
2. Pháp luật Việt Nam
  - Văn bản
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
10E
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 346.016


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH