English language and learning technology : lectures on applied linguists in the age of information and communication technology
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ISBN:  1588114473


Thông tin xuất bản: Philadelphia :John Benjamins Publishing Company, 2003,

Mô tả vật lý: xv, 211 p. : , ill. ; , 23 cm.

Ngôn ngữ:


Educational technology.-- English language -- Study and teaching ; Foreign speakers.; English language -- Study and teaching ; Technological innovations.; English teachers -- Training of.; Information technology.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH