Effortless English : Learn To Speak English Like A Native

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: A.J Hoge

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1942250029

Ký hiệu phân loại: 428 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: Effortless English LLC, 2014

Mô tả vật lý: 131p.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 122419

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH