Physical health and well-being in mental health nursing : clinical skills for practice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Michael Nash

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 616.890231 Diseases of nervous system and mental disorders

Thông tin xuất bản: Open University Press, 2014

Mô tả vật lý: 258p. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 122495

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH