Pharmacology Principles and Pratice

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Kenneth A Bachmann, Miles P Hacker, William S Messer

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0123695215

Ký hiệu phân loại: 615.1 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: USA : Academic Press, 2009

Mô tả vật lý: 608p.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 122516


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH