Lý thuyết ô tô

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Văn Nhanh.

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 629.2 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 288tr. ; , 25cm

Bộ sưu tập: Sách giáo trình

ID: 122530

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 10
- Đang mượn: 2
DÃY KỆ
23A
Sai Gon Campus
8I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 629.200
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH