Essentials of pharmaceutical chemistry

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Donald Cairns

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 615.19 Pharmaceutical chemistry

Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press, 2008

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 122566

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH