Strategies for Information Technology Governance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Grembergen Wim Van

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1591402840

Ký hiệu phân loại: 658.05 Data processing Computer applications

Thông tin xuất bản: kd : Idea Group Publishing, 2003

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12258

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH