Giáo trình văn hóa Trung Hoa
 3 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 2

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  97860452395

Ký hiệu phân loại: 306.0951 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2017,

Mô tả vật lý: 354tr. ; , 21cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 9
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5D
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH