Global pharmaceutical marketing : a practical guide to codes and compliance
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Judith Grice, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 615.10688 Drugs (Materia medica)

Thông tin xuất bản: Pharmaceutical Press, 2008,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:


Pharmaceutical -- Marketing

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH