Kỷ yếu hội thảo Quốc tế- Hội nhập Quốc tế về bảo tồn cơ hội và thách thức cho các giá trị di sản văn hóa = International integration of conservation opportunities and challenges for cultural heritage values

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả:

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 306.09597 Culture and institutions

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Mô tả vật lý: 556 tr. ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 122642

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5C
Sai Gon Campus
3C
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 306.095
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH