Phương pháp tự vệ. Tập 1

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Thiên Quang

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 796.8 Combat sports

Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh niên, 1999

Mô tả vật lý: 139 tr. ; , 19cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 122663

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
31D
Sai Gon Campus
Ký hiệu xếp giá: 796.800
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH