Knowledge management and management learning : extending the horizons of knowledge-based management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: W. R. J Baets

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0387258469

Ký hiệu phân loại: 658.4038 Executive management

Thông tin xuất bản: New York : Springer, 2005.

Mô tả vật lý: xvii, 393 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 12268

Includes bibliographical references (p. 361-393).


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH