Xã hội học phát triển
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786047347575

Ký hiệu phân loại: 301 Sociology and anthropology

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2017,

Mô tả vật lý: 260 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4C
Sai Gon Campus
3A
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 301.000


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH