Kết cấu bêtông cốt thép cấu kiện nhà cửa. Tập2

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Võ Bá Tầm

Ngôn ngữ: vie

ISBN-13: 978-6047362837

Ký hiệu phân loại: 624.18341 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2018

Mô tả vật lý: 583tr. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 122716

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 5
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
22D
Sai Gon Campus
8E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 624.183
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH