Thiết kế cơ khí thiết bị áp lực theo tiêu chuẩn Anh (PD 5500), Mỹ (ASME)
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9786047363353


Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2018, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 326 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
30B
Sai Gon Campus
10H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 681.760


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH