Differential equations and control theory
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Sergiu, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0824706811

Ký hiệu phân loại: 629.8312 Automatic control engineering

Thông tin xuất bản: kd :Marcel Dekker, 2002,

Mô tả vật lý: 328 tr. ;

Ngôn ngữ:


* Control theory
  - Congresses.
* Differential equations
  - Congresses.
* Mathematical optimization
  - Congresses.
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH