Giáo trình thiết kế trang phục :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786047355525

Ký hiệu phân loại: 687.042

Thông tin xuất bản: Tp.HCM :Đại học Quốc gia Tp.HCM , 2017,

Mô tả vật lý: 104tr. ; , 24cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122790

Trang phục ; Thiết kế;

DÃY KỆ
29D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
13E
*Ký hiệu xếp giá:  687.042
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn