Advances in computer systems architecture : 9th Asia-Pacific conference, ACSAC 2004, Beijing, China, September 7-9, 2004 : proceedings
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 004 Data processing || Computer science

Thông tin xuất bản: Berlin :SpringerLink , 2004,

Mô tả vật lý:

Ngôn ngữ:

ID: 122818
Systems architecture
Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH