New infrastructures for knowledge production
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Christine Hine, ,

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  1591407192

Ký hiệu phân loại: 306.45 Science

Thông tin xuất bản: New York :Information Science Pub., 2006,

Mô tả vật lý: 0 tr. ;

Ngôn ngữ:THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH