Hướng dẫn chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý huyết học :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  9786046618126

Ký hiệu phân loại: 616.15

Thông tin xuất bản: Hà Nội :Y học, 2016, Tái bản lần thứ nhất

Mô tả vật lý: 267 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122929

;

DÃY KỆ
20F
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7B
*Ký hiệu xếp giá:  616.150
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn