Đặc điểm y sinh học và huấn luyện sức mạnh cho vận động viên cử tạ trẻ :

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tham khảo

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 613.713

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia TP.HCM, 2017,

Mô tả vật lý: 189 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 122934

;

DÃY KỆ
20D
Thư viện ĐBPhủ
Thư viện Quận 9
7A
*Ký hiệu xếp giá:  613.713
Chưa có video
Thông tin sách đang mượn
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn