Giáo trình quản lý môi trường đô thị
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Lê Thanh Hải, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 658.4083 Executive management

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2017,

Mô tả vật lý: 376 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 4
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
28C
Thư viện AB
9I
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 658.408


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH