Việt Nam và Đông Nam Á trong bối cảnh toàn cầu hóa. Tập2 - Chủ đề tộc người - văn hóa tộc người - hôn nhân gia đình - kinh tế - du lịch - tôn giáo - nghi lễ
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 915.9 Geography of and travel in Asia

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 2016,

Mô tả vật lý: 1587 tr. ; , 24 cm

Ngôn ngữ:


Đông Nam Á-

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
32E
Thư viện AB
11D
Thư viện E3
Ký hiệu xếp giá: 915.900


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH