Kỷ yếu hội thảo khoa học toàn quốc : đào tạo nhân lực du lịch theo định hướng nghị quyết số 08-NQTW ngày 16012017 của Bộ Chính trị
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  9786049579486


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Văn học, 2018,

Mô tả vật lý: 550tr. ; , 27cm

Ngôn ngữ:


Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 1
DÃY KỆ
8E
Sai Gon Campus
3K
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 338.479


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH