Nghiên cứu quá trình phát sinh phôi vô tính sâm ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv) phục vụ công tác nhân giống

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Bùi Văn Thế Vinh, Đỗ Khắc Thịnh, Dương Tấn Nhựt

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 571.5382 Tissue biology and regional physiology

Thông tin xuất bản: TP.HCM : Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 2016

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Luận án Tiến sĩ

ID: 123193

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
5I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 571.538
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH