Nghiên cứu và tính toán thực nghiệm quá trình ủ hiếu khí thụ động - có xáo trộn để sản xuất phân compost từ lục bình bị nhiễm kim loại nặng với quy mô một tấn

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ

ISBN:  

Ký hiệu phân loại: 631.875

Thông tin xuất bản: TP.HCM :Hutech, 2015,

Mô tả vật lý: 100tr. ; , 30cm

Ngôn ngữ:

Môn học:

ID: 123248

;

DÃY KỆ
Thư viện Quận 9
11D
*Ký hiệu xếp giá:  631.875
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn