Quick guide to career training in two years or less

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Laurenc Shatkin, ,

Bộ sưu tập: Sách điện tử

ISBN:  1563709813

Ký hiệu phân loại: 331.7020973

Thông tin xuất bản: kd :JIST Works, 2004,

Mô tả vật lý: 298 tr. ;

Ngôn ngữ: Tieng Anh

Môn học:


,

DÃY KỆ
*Ký hiệu xếp giá: 
Chưa có video


@Copyright 2018 THƯ VIỆN HUTECH

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn