Văn bản pháp quy mới về đầu tư xây dựng-nhà ở đất đai xây dựng kiến trúc quy hoạch phát triển đô thị - quản lí doanh nghiệp và kinh tài chính xây dựng. Tập X
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ISBN:  


Thông tin xuất bản: Hà Nội :Xây Dựng, 2000, In lần thứ 1

Mô tả vật lý: 205 tr. ; , 27 cm

Ngôn ngữ:


Đất đai xây dựng kiến trúc -- Quy hoạch đô thị ; Văn bản pháp luật ; Việt Nam; Đất ở -- Văn bản pháp luật ; Việt Nam; Đầu tư xây dựng -- Văn bản pháp luật ; Việt Nam; Kinh tế tài chính xây dựng -- Văn bản pháp luật ; Việt Nam; Nhà ở -- Văn bản pháp luật ; Việt Nam; Quản lí doanh nghiệp -- Văn bản pháp luật ; Việt Nam

Chưa có video
Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4B
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 343.078


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH