Vai trò của Đông Nam Á trong chính sách "một vành đai - một con đường" của Trung Quốc hiện nay

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Hoài Thanh

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 327.51059 International relations

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 44tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 123332

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
3D
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 327.510
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH