Seismic design aids for nonlinear analysis of reinforced concrete structures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781439809143


Thông tin xuất bản: Boca Raton :CRC Press, 2010,

Mô tả vật lý: xxii, 227 p. : , ill. ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Earthquake resistant design.-- Nonlinear theories.-- Reinforced concrete construction.-- Structural analysis (Engineering).-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH