The reinforced concrete design handbook : a companion to ACI 318-14. volume 1
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ISBN:  9781942727378


Thông tin xuất bản: Farmington Hills, MI :American Concrete Institute, 2015., 9th ed.

Mô tả vật lý: 488 p. ; , 28 cm.

Ngôn ngữ:


Reinforced Concrete Design.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH