Reinforced concrete structures : analysis and design
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9780071638357


Thông tin xuất bản: New York ; Singapore :McGraw-Hill, 2011, 2nd ed.

Mô tả vật lý: xii, 964 p. : , illustrations ; , 25 cm.

Ngôn ngữ:


Buildings, Reinforced concrete.-- Reinforced concrete -- Quality control.; Reinforced concrete construction.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH