Soil dynamics and soil-structure interaction for resilient infrastructure : Proceeding of the 1st GeoMEast International Congress and Exhibition, Egypt 2017 on Sustainable Civil Infrastructures
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783319635439

Ký hiệu phân loại: 624.151 Engineering geology

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Berlin Heidelberg, 2017.,

Mô tả vật lý: 234p.

Ngôn ngữ:


Infrastructure.-- Soil dynamics.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH