Some writers on concrete : the literature of reinforced concrete, 1987-1935
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781849950503


Thông tin xuất bản: Dunbeath :Whittles Publishing, 2013,

Mô tả vật lý: xl, 279 pages : , illustrations, portraits ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Bibliography.-- Biography.-- History.-- Reinforced concrete -- Bibliography.; Reinforced concrete -- Biography.; Reinforced concrete construction -- History.; Reinforced concrete construction.-- Reinforced concrete.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH