Reinforced concrete structural reliability
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9781439874172


Thông tin xuất bản: Boca Raton, Fla. :CRC, Taylor, Francis Group, 2013,

Mô tả vật lý: xvii, 357 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Ngôn ngữ:


Reinforced concrete construction -- Standards.; Reinforced concrete construction.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH