Reinforced concrete beams, columns and frames : section and slender member analysis

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Charles Casandjian, Noel Challamel, Jostein Hellesland, Christophe Lanos

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1848215696

Ký hiệu phân loại: 624.1834 Structural engineering and underground construction

Thông tin xuất bản: London : Hoboken, NJ : ISTE ; Wiley, 2013.

Mô tả vật lý: xiv, 306 pages : , illustrations ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 123405

Includes bibliographical references (pages 291-304) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH