Special topics in structural dynamics : proceedings of the 36th IMAC, a Conference and Exposition on Structural Dynamics 2018. volume 5
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783319753898

Ký hiệu phân loại: 624.171 Structural analysis

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Science, 2018.,

Mô tả vật lý: 279 p.

Ngôn ngữ:


Structural dynamics -- Special topics.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH