Proceedings of the International Conference on Earthquake Engineering and Structural Dynamics
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783319781860


Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Berlin Heidelberg, 2018.,

Mô tả vật lý: 510 p.

Ngôn ngữ:


Earthquake Engineering -- Proceedings.; Structural Dynamics -- Proceedings.

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH