Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc sử dụng công nghệ trong học tiếng anh của sinh viên khoa ngoại ngữ đại học Hutech

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đoàn Văn Thành, Trần Quốc Thao

Ngôn ngữ: vie

Ký hiệu phân loại: 428.00285 Standard English usage (Prescriptive linguistics) Applied linguistics

Thông tin xuất bản: TP.HCM : HUTECH 2018

Mô tả vật lý: 51tr. ; , 30cm

Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học

ID: 123465

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 1
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
4I
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 428.002
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2024 THƯ VIỆN HUTECH