Corporate Financial Accounting and Reporting
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0
Tác giả: Tim Sutton, ,

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  0273676202

Ký hiệu phân loại: 657.96 Combinations

Thông tin xuất bản: New York, NY :Financial times, 2000, 2nd ed.

Mô tả vật lý: 741 p.

Ngôn ngữ:


Financial Accounting.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH