Decreasing Fuel Consumption and Exhaust Gas Emissions in Transportation : sensing, Control and Reduction of Emissions
 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ISBN:  9783642119750

Ký hiệu phân loại: 629.2528 Motor land vehicles, cycles

Thông tin xuất bản: New York, NY :Springer Heidelberg, 2013,

Mô tả vật lý: 334 p.

Ngôn ngữ:


Transportation.-

Chưa có video


THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028)35124482 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH